Rīgā: 20270707, 26222707
 Darba dienās 9:00 - 17:30 
 
 Madonā: +371 25670707

Mēs garantējam, ka Jūsu norādītā informācija, veicot pasūtījumu, netiks izpausta trešajām personām. Norādītā informācija paliks www.707.lv un tiks izmantota iekšējām vajadzībām.

Veicot preces pasūtījumu,  Jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sniegto informāciju rēķina sastādīšanai un iekšējai apstrādei.

Interneta veikals uzņemas atbildību par Jūsu datiem un ir reģistrējis personas datu apstrādes sistēmu Datu valsts inspekcijā.