Rīgā: +371-20044707 vai +371-20370707 (Darba dienās 9:00 - 17:30)

ELICA 3 gadu garantija!

Maijs 25, 2023
ELICA 3 gadu garantija!

ELICA 36 mēnešu garantijas piešķiršanas nosacījumi:

Pie sienas stirpināmiem Tvaiku nosūcējiem

Iebūvējamiem tvaiku nosūcējiem

Iebūvējamām plīts virsmām 

 

Ražotāja ELICA ierīces sērijas numurs

Standarta garantija ELICA ierīcēm ir 24 mēneši no pirkšanas datuma. UAB PRENTA, savukārt, piešķir papildu 12 mēnešu garantiju vai pat 36 mēnešu garantiju, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

–  36 mēnešu garantija tiek piešķirta tikai tad, ja Pircējs piereģistrē savu iegādāto ierīci, t. i., pilnībā aizpildot formu, kas atrodama uzņēmuma tīmekļa vietnes sadaļā

–  Piereģistrēt ierīci pagarinātajai garantijai iespējams 90 dienu laikā no ierīces iegādes dienas.

–  Pagarinātā 36 mēnešu garantija ir spēkā tikai tām ierīcēm, kas iegādātas sākot no 17.04.2023. un vēlāk.

–  Pagarinātā garantija ir spēkā tikai Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

–  Pagarinātā garantija ir spēkā tikai ierīcēm, ko, kā vienīgais oficiālais ELICA pārstāvis Baltijas valstīs, uz Lietuvu, Latviju vai Igauniju importēja uzņēmums UAB PRENTA. ELICA produktiem, kas nav iegādāti no uzņēmuma UAB PRENTA vai tā tiešajiem sadarbības partneriem, pagarinātā garantija netiek piemērota.

–  Garantija netiek pagarināta šādiem ELICA produktiem:

APLOMB/LIXA/SHADE/SHEEN/SHIRE/SHIVER/SHY/STILL.

–  NIKOLATESLA modeļiem tiek piešķirta atsevišķa 60 mēnešu ražotāja garantija, veicot

reģistrāciju vietnē www.elica.com.

–  UAB PRENTA ierīcei piešķir 36 mēnešu garantiju sākot ar dienu, kad prece pārdota pircējam un ko apstiprina kases aparāta kvīts un/vai PVN faktūrrēķins, kurā norādīts ierīces nosaukums un modelis.

–  Garantija ir spēkā tikai tad, ja ierīce tiek izmantota mājas apstākļos, nekomerciālu personīgo saimniecisko vajadzību apmierināšanai.

–  Garantijas remontu bez maksas veic UAB PRENTA vai pilnvarots sadzīves tehnikas remonta uzņēmums pie patērētāja mājās vai savā remontdarbnīcā.

–  Garantija nav spēkā, ja ierīces defekti radušies:

 1. transportējot;
 2. neatbilstoši uzstādot un pieslēdzot;
 3. neuzmanīgi un neatbilstoši izmantojot, kā arī slikti apkopjot;
 4. neievērojot lietošanas instrukciju;
 5. tādu iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no ražotāja (piemēram, barošanas sprieguma izmaiņu, tā frekvenču svārstību, dabas parādību un stihisku nelaimju, dzīvnieku, kukaiņu u. tml. iedarbības, kā arī neatbilstošas kvalitātes ūdens, nepiemērotu ķīmisko un citu vielu lietošanas dēļ);
 6. ja ierīce tika uzstādīta un pieslēgta, neievērojot instrukcijas prasības:
  • ja ierīci remontēja UAB PRENTA nepilnvarots sadzīves tehnikas remonta uzņēmums;
  • ja tika mainīta ierīces konstrukcija;
  • ja ierīces sērijas numurs ir likvidēts, neizlasāms vai mainīts.

 

Tāpat garantija nav spēkā: skrāpējumiem, plīsumiem un līdzīgiem mehāniskiem ārējiem bojājumiem, kas radušies, transportējot ierīci, arī daļām, kuras normāli nolietojas, izmantojot ierīci, un kuru darba ilgums atkarīgs no ierīces lietošanas intensitātes (filtriem, lampiņām, barošanas elementiem, stikla daļām, keramikai, tekstilam un papīram, plastmasas daļām, kuru stāvoklis maināms manuāli (kontroles rokturīšiem, vadības pogām, rokturiem, atvilktnītēm, turētājiem u. tml.), aizsargaprīkojumam (strāvas drošinātājiem, termo un hidro aizsargelementiem). Par garantijas apkopi netiek uzskatīti tādi darbi kā ierīces regulēšana, tīrīšana u. c., kas aprakstīti ierīces lietošanas instrukcijā, kā arī ierīces pieslēgšana, izmontēšana pirms remonta un samontēšana, ja tā aizņem vairāk par 30 minūtēm laika.

* Aizpildot formu, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņems pagarinātās garantijas sertifikātu, kas tiks uzskatīts par spēkā esošu, ja Pirkums atbildīs visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.

 

Ražotāja ELICA ierīces sērijas numurs: